Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Add question

You must login to ask question .
WLC6 „Judgement Day” : Grzegorz Wiśnik vs Piotr Pasiewicz

WLC6 „Judgement Day” : Grzegorz Wiśnik vs Piotr Pasiewicz

Galę WLC6 „Judgement Day” w Mniowie otworzy pojedynek w zawodowej formule Kyokushin – Pro Karate pomiędzy Grzegorzem Wiśnikiem z Rokicin, a Piotrem Pasiewiczem z Andrespola. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rundy x 2 minuty.

About wolcadmin

Leave a reply