Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Add question

You must login to ask question .

Regulamin i zasady walk

Zasady walki:
– zabronione łokcie na głowę w stójce i parterze,
– zabronione kolana na głowę w parterze
– zabronione skrętówki na kolana
– zabronione rzuty na głowę
Reszta zasad jest standardowa, jak w innych organizacjach MMA.

Regulamin walki:
I. Zabronione jest zażywanie środków odurzających, picie alkoholu przez zawodnika. Niedostosowanie się do tego punktu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją danej osoby.
II. Wymagane jest właściwe, sportowe zachowanie narożnika
( za rażące naruszenie tego ptk.może być przerwanie walki i dykwalifikacją zawodnika)
– za niesportowe zachowanie kibiców danego zawodnika, w szczególności używanie inwektyw wobec jego oponenta i agresywne zachowanie, walka może być przerwana a zawodnik zdyskwalifikowany.
III. W narożniku danego zawodnika mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, trener i sekundant.
IV. W szatni danego zawodnika mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, trener i sekundant.
V. Zawodnicy walczą we własnych rękawicach zaakceptowanych przez organizatora, lub w rękawicach, które dostarczy organizator.
VI. Rękawice każdego zawodnika muszą być zaklejone taśmą wokół nadgarstka.
VII. Zawodnik zobowiązany jest do założenia do walki, ochraniacza na szczękę i ochraniacza na krocze. Brak tych ochraniaczy powoduje niedopuszczenie do walki. Wszelkie inne ochraniacze (goleni, głowy) są zabronione.
VIII. Zawodnik może zgłosić do organizatora protest dotyczący werdyktu walki. Rozpatrywany jest on maksymalnie w przeciągu 7 dni.