Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Add question

You must login to ask question .
WLC8 „New Bloody Game” w listopadzie!

WLC8 „New Bloody Game” w listopadzie!

14 listopada w Wiśniowej Górze odbędzie się gala WLC8 „New Bloody Game” podczas, której zobaczymy elektryzujące walki w formułach Pro Karate, MMA i K-1. Podczas ostatniej gali WLC7 odbyły się dwie walki o pasy mistrzowskie.
W formule K-1, w wadze lekkiej Holender Floris Hoek pokonał polskiego championa Sebastiana Kartasińskiego, a w walce o pas mistrzowski Pro Karate, Holender Cem Senol obronił tytuł w walce z pretendentem Radosławem Kostrubcem.

About wolcadmin

Leave a reply