Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Add question

You must login to ask question .
Ważenie przed galą WLC6″ Judgement Day”

Ważenie przed galą WLC6″ Judgement Day”

Ceremonia oficjalnego ważenia przed galą WLC6″Judgement Day” w Mniowie odbedzie się 8 marca w piątek o godzinie 19:00 w hotelu Dudek przy ul.Leśnej 2 w Mniowie. Organizatorem ważenia i gali jest federacja MMA: WLC- Warriors of Life Organization , Kamil Bazelak, Mateusz Bazelak , Grzegorz Prokop

About wolcadmin

Leave a reply